Examen Exameneisen

In dit onderdeel vindt u alle exameneisen voor de kyu-graden ( witte t/m bruine band ).
Deze eisen bepalen het minimale kennis- en kundeniveau, benodigd voor het verkrijgen van de betreffende graad. Echter het doel van de examinatoren is altijd ‘eruit te halen wat erin zit’. Mocht een kandidaat bepaalde elementen niet beheersen, maar dit ruimschoots goedmaken door voldoende beheersing van andere technieken, dan kan een examinator alsnog besluiten de kandidaat te laten slagen. Mocht u twee kandidaten examen zien doen voor dezelfde graad, dan kan het dus best zo zijn dat de ene een veel zwaarder pakket opgelegd lijkt te krijgen dan de andere. Dit heeft dus als doel om de individuele vordering te kunnen bepalen. In uitzonderlijke gevallen kan dan zelfs besloten worden de kandidaat een hogere graad toe te kennen dan waarvoor examen wordt gedaan. Ziet u dit dus niet als ongelijke behandeling, maar realiseert u zich de positieve insteek hiervan.

Bij de eisen voor de hogere kyu-graden zult u zien dat er steeds meer, uitsluitend Japanse termen worden gebruikt. De kandidaat wordt geacht deze te kennen zodra ze gebruikt worden. Dit zal niet als argument gebruikt worden voor het al dan niet slagen van de kandidaat, maar mede naarmate ook de leeftijd vordert zal dit een wezenlijk onderdeel worden van de vraagstellingen door de examinatoren.

Er worden technieken vanuit verschillende posities gevraagd, waarbij de kandidaat als Tori, en zijn/haar partner als Uke worden aangeduid.

De exameneisen voor dan-graden zijn door de Judobond Nederland vastgesteld. Deze vind je hier: www.jbn.nl

Sponsor

Deze website wordt mogelijk gemaakt door dailycms,
voor meer informatie www.dailycms.com.